sep 012011
 

 

De missionaire werkgroep zoekt vrijwilligers om op deze dag koffie te schenken en tevens vragen we mensen die graag een cake willen bakken voor bij de koffie.

Sinds een aantal jaren meldden steeds minder vrijwilligers zich aan, misschien wilt u eens overwegen om dit jaar een uurtje te komen helpen.

Ook jongeren zijn welkom die nog een uurtje of misschien wel twee voor de maatschappelijke stage kunnen gebruiken.

 

U kunt zich opgeven op de daarvoor bestemde lijsten bij de ingang van de kerk

of telefonisch bij Stiana Wessels, telnr. 0525-631046 of email: g.wessels@chello.nl.