• logo

Vrede op aarde

Home » Blog » Algemeen Nieuws » Vrede op aarde

Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden.

Dan zal de Vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

Filippenzen 4:6-7