• logo

Verslag Interkerkelijke Ouderenmiddag 16 februari 2019

Home » Blog » Algemeen Nieuws » Verslag Interkerkelijke Ouderenmiddag 16 februari 2019

Op 16 febr.was er in de grote zaal van de “Goede Herder” kerk weer een ouderenmiddag, die verzorgd werd door het I.O.W.

Derkje Schreuder heet ons welkom en na het gebed zingen we o.l.v. Jaap van Boven:

‘Ik wil zingen van mijn Heiland ‘ en ‘De Heer is mijn licht ‘.

Daarna las Derkje uit Jesaja 43.

Ik heb je bij je naam geroepen , je bent van mij ( 1 )

Want Ik de Heer ben je God , de Heilige van Israel je redder ( 3)

Ik ben de Heer . Buiten mij is er niemand die redt. ( 11 )

God heeft ons geschapen en Hem behoren wij toe.

We hoeven niet bang te zijn want Hij is bij ons . ( 5 )

Hij zorgt voor ons en wil ons vormen zoals klei in de hand van de pottenbakker.

We zongen “Machtige Heer , grote Verlosser .”

Onze gast was deze middag Derek Cook. Hij heeft 16 jaar samen met vrouw en kinderen in Tsjaad gewoond en gewerkt als zendeling .

Hij komt uit Engeland en heeft de bijbelschool gevolgd in Schotland . Daar leerde hij Jennie van Boven ( uit Oldebroek ) kennen, die later zijn vrouw werd .

Beiden wilden graag de zending in. Het land waar ze naar toe gingen was Tsjaad.

Midden in Afrika .Het was niet makkelijk om verschillende talen te leren. In Tsjaad spreekt men Frans en Arabisch, maar Derk wilde ook graag Nederlands leren en .. Oldebroeks !

Ze kregen drie dochters en één daarvan is geboren in Tsjaad .

Derk liet dia’s zien en vertelde over de dagelijkse dingen en wat ze zoal meemaakten.

Hun werk bestond uit Evangelisatie , medische zorg en hulp op het gebied van landbouw .

Gezien de omstandigheden was het wel eens moeilijk , maar God heeft hen bewaard en gezegend.

Er zijn moslims tot geloof gekomen en er zijn kerken gesticht !

Het was weer een gezellige middag . De volgende ouderenmiddag is op 16 maart.

Dan zal er een “Doedelzakspeler / verteller “ komen .

Van harte welkom.

met hartelijke groeten,
Gea Wastenecker
Foto grid