• logo

Verslag Interkerkelijke Ouderenmiddag 13 april 2019

Home » Blog » Algemeen Nieuws » Verslag Interkerkelijke Ouderenmiddag 13 april 2019

Zaterdag 13 april hebben de interkerkelijke ouderen  Paasfeest gevierd.

De zaal is vol en opnieuw zijn we blij met de mooie opkomst. Alle tafels zijn in de paassfeer door de gele kleedjes. Voor iedereen is er een liturgie met een mooie tekening van Frits Terlouw. Geweldig om zo’n tekentalent te hebben.
Een  welkom klinkt voor alle bezoekers. Met name worden genoemd; Jaap van Boven die vandaag een druk programma heeft door alle samenzang te begeleiden, Diederick Koops die het solo optreden van Gerrie van Boven begeleidt. En als laatste Luctoriaan Henk Fernhout. Hij zal de meditatie verzorgen.
We staan even stil bij het overlijden van Mw. Rietberg. Ze was een trouwe bezoekster.

We volgen de  liturgie, wisselen af met zingen en  wandelen mee in Jezus’ laatste dagen.  Zijn leven was heel normaal, niet anders dan anders. Er was blijdschap bij het volk en ergernis bij de leiders van de synagoge. Zij vroegen zich af hoe ze Jezus ter dood konden brengen.  Judas was bereidt tegen geld Jezus aan hen over te leveren. Nadat Hij gevangen genomen was werd Hij verhoord maar Pilatus vond in Hem geen schuld. Het volk drong echter aan op Zijn dood en dat gebeurde op Golgotha.
Maar Jezus is opgestaan!! Opnieuw kwam er geld aan te pas. Tegen betaling werd verteld dat Hij gestolen was. Maar Jezus leeft en verscheen aan Zijn discipelen en zei hen: zoals de Vader Mij gezonden heeft zend Ik ook U.  Hij ruste hen toe voor deze opdracht door hen de Heilige Geest te geven.

Henk Fernhout spreekt over de verkondiging van het grote nieuws. Vrouwen vertelden over hun beleving bij het lege graf. Jezus was er niet! Was het vrouwenpraat? Het werd niet geloofd want er zat toch een steen voor die verzegeld was. De opstanding was een onbegrijpelijk feit. Te mooi om waar te zijn.
De duivel ging leugens de wereld in brengen. Dat gebeurde door het Sanhedrin. Voor geld wilden de soldaten wel vertellen dat Jezus gestolen was. En dat terwijl zij als eerste zagen dat Jezus opstond. Jezus gaf de opdracht aan de discipelen dat Zijn boodschap wereldwijd verkondigd  moest worden. Hij zei:‘Mij is gegeven alle macht, ga dan heen, onderwijst alle volken hen dopend in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb in acht te nemen. En zie Ik ben met U, al de dagen’. In Zijn hand zijn we veilig en geborgen. En dàt is niet te mooi om waar te zijn!

In de pauze genieten we van heerlijk paasbrood en kunnen we fijn bijpraten.

Dan luisteren we naar het Paasverhaal van Derkje. Het heeft als titel: ‘Reikhalzend’. Een boeiend verhaal, gelet op de stilte in de zaal.
Gerrie zingt 2 liederen voor ons, onder begeleiding van Diederick.
1   Leer mij o Heer’ Uw lijden recht betrachten  JdH 487
2   Hoe kom ik van zonden vrij? Opw. 413.

Ook hebben we geluisterd naar mooie en toepasselijk declamaties gelezen door Jantje en Erna.
Na het dankgebed wordt iedereen bedankt voor hun bijdrage en worden er enkele attenties overhandigd.|
We zien terug op een fijne middag.

De volgende keer is D.V. 25 mei. Dan is het de laatste bijeenkomst van het seizoen.
Graag tot dan en allen wel thuis.

Suze van Wattingen

Foto grid