• logo

Verslag Interkerkelijke Ouderenmiddag 16 november 2019

Home » Blog » Algemeen Nieuws » Verslag Interkerkelijke Ouderenmiddag 16 november 2019

Interkerkelijk ouderenwerk
Zaterdag 16 november is de interkerkelijke ouderenmiddag geweest.

Derkje Schreuder heette iedereen welkom, met name oud burgemeester Frans de Lange.

Hij vertelde over zijn werk bij GlobalRize in Oldebroek. Het verlangen van Frans is dat iedereen het Evangelie zal horen.
Daar wordt gehoor aan gegeven bij GlobalRize. Het is zending via internet.

Het was een goede en gezellige middag met elkaar. De volgende ouderenmiddag is D.V. zaterdag 14 december 2019.
Het Kerstfeest wordt dan gevierd.

Foto grid