Missionaire Werkgroep

Wij als leden van de Missionaire Werkgroep stellen ons ten doel om de gemeente te helpen betrokken te raken bij het feit dat de boodschap van Gods heil, het evangelie van Gods koningkrijk, niet beperkt is voor de eigen gemeenschap of voor de kerk in het algemeen.     

Of duidelijker gezegd: 'Wij willen er voor staan om de waarheid te spreken over Gods liefde.' We willen proberen om ieder mens te bereiken, omdat wij er ons niet voor schamen God te kennen. We proberen elke keer weer opnieuw in te zien dat het belangrijk is om een tijd van je leven bewust aan aan God te besteden. Ons streven is om Zijn boodschap en Zijn licht te verspreiden aan de bewoners en de bezoekers van Oldebroek.En natuurlijk de rest van de wereld door middel van diverse acties. 

De Activiteiten zijn:

 • Actie voor een project en voor bijdrage aan quotum

 • Beheer verjaardagbusjes, de opbrengst gaat naar projecten en actie

 • Verzorging 1 evangelisatiedienst

 • Medewerking aan diensten voor anders begaafden in samenwerking met wijk 2 van de Hervormde Gemeente Oldebroek

 • Vertegenwoordiging Loco en 6 keer per jaar uitzending

 • “Open Huis “ Schapenmarkt Goede Herderkerk

 • Deelname aan Interkerkelijke Evangelisatie Commissie Oldebroek en vandaar uit :

  • 1 x per jaar deelname aan gezamenlijke dienst

  • Deelname aan diverse Openluchtdiensten in de omgeving

  • Bezorging kersteditie van Iecco blad

  • Deelname aan kraam Broekermarkt

  • “Open Huis “ Schapenmarkt bij tent Iecco

  • Medewerking aan diensten voor anders begaafden in samenwerking met wijk 2 van de Hervormde Gemeente Oldebroek

  • Huis een Huis evangelisatie i.s.m. Iecco

Leden Missionaire Werkgroep: