Stichting Werkgroep Hongarije

De Stichting Werkgroep Hongarije organiseert diverse activiteiten om het kindertehuis in Hongarije, waar ongeveer 150 kinderen en volwassenen met een geestelijke en lichamelijke beperking wonen, financieel te ondersteunen.

Te denken valt aan de veiling op de boeldag, stamppottenbuffet, verkoop van kerstbomen en het geven van diverse workshops. Gelukkig ontvangt de werkgroep ook vele giften.

 

De oplettende lezer zal misschien opgemerkt hebben: ’Stichting Werkgroep Hongarije.’ Hoezo ‘Stichting?’ Ik leg het even uit. De meesten van u weten inmiddels dat we samen met het Actiecomité een website hebben opgezet. Het adres van de website is:

 https://webshop.gereformeerdekerkoldebroek.nl/

 

Het leek ons heel handig om, als u iets wil aanschaffen via de website, de mogelijkheid te hebben dit gelijk te betalen via Ideal. Maar om dit mogelijk te maken moet je ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. En dat is dus de reden dat we nu ‘Stichting Werkgroep Hongarije’ heten.

 

We blijven een tot tweemaal per jaar een werkweek organiseren naar het kindertehuis. En we blijven ook ingezamelde goederen meenemen.

 

De Stichting Werkgroep Hongarije heeft, naar aanleiding van hulpvragen die we kregen, besloten om jaarlijks te bekijken en te beslissen welke goede doelen we, buiten het kindertehuis in Hongarije, eventueel ook nog kunnen ondersteunen. U moet dan denken aan projecten waar gemeenteleden aan meewerken en aan de gemeente van Sandor en Judit Icso in Slowakije, waar al contacten mee zijn. Maar ook waar door rampen en/of oorlog humanitaire hulp zeer welkom is. En aan minderbedeelden in onze eigen gemeente Oldebroek. Maar het kindertehuis in Hongarije blijft echter hoofddoel van de werkgroep.

 

In de Stichting Werkgroep Hongarije zit een lid dat tevens zitting heeft in de Missionaire Werkgroep.


Het bestuur bestaat uit de volgende mensen:

Afvaardiging Missionaire Werkgroep | Mw. H. van Hattem-Boonenberg
Overige leden:
Dhr. G. Nagelhout
Mw. E. Greenidge

Voor vragen of inlichtingen kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden.


Wilt u de Stichting Werkgroep Hongarije financieel ondersteunen, dat kan door het overmaken van uw gift op
rekeningnummer NL09 INGB 00032.72.929 t.n.v. Stichting Werkgroep Hongarije.