Bericht namens de kerkenraad | ds. T. van Staalduine beroep aangenomen


 Ds, T.van Staalduine heeft beroep aangenomen

Beroepingsbrief
Woensdag 8 februari 2023 heeft een delegatie van onze kerk een bezoek gebracht aan ds. en mevrouw van Staalduine. Heel officieel is toen de beroepingbrief overhandigd. 


Aanname beroep
Na het overhandigen had ds. Van Staalduine nog een verrassing voor ons. Gezien het voortraject, de gesprekken met de beroepingscommissie, de kerkenraad en met u tijdens de gemeenteavond was ds. Van Staalduine ervan overtuigd dat hij het beroep moest aannemen. Stiekem hadden we al wel gehoopt dat we na de ontvangst van de beroepingsbrief al iets meer zouden weten. 


Classis moet akkoord geven
Nu is het de beurt aan de classis om toestemming te geven aan ds. Van Staalduine om naar de Goede Herderkerk te komen als dominee. Meestal is dat een formaliteit. 


Bevestigingsdienst
Als alles goed komt, zal ds. Van Staalduine op zondag 14 mei 2023, in een dienst die rond 14.30 uur begint, worden bevestigd. Een heel mooi bericht dus allemaal. 


Bedankt
Hierbij bedanken we de Beroepingscommissie nogmaals voor al het werk dat ze de afgelopen maanden hebben verricht. Ook bedanken we u als gemeente dat u op 26 januari jl. tijdens de gemeenteavond ook uw beste beentje hebt voorgezet. Bedankt nogmaals. 


Classis akkoord!
Inmiddels heeft de Classis ons approbatie verleend. Dat betekent dus dat ds. Van Staalduine vanaf 14 mei 2023 onze dominee zal zijn.