Jeugddienst zondag 7 mei

De jeugddienst “Omgaan met teleurstellingen” gaat wederom niet door. Oh nee......, Toch wel!


Gelukkig maar en in deze dienst kan je luisteren en horen, waarom deze dienst juist wel doorgaat! Cor Jan Kolijn zal deze morgen voorgaan en ons uitleggen wat de bijbeltekst van deze morgen (Lucas 24 vers 13-35), ook wel bekend als het verhaal van de Emmaüsgangers, te maken heeft met bovenstaand thema. Samen met Cor Jan Kolijn en het combo, die ons deze dienst muzikaal zal begeleiden, heeft de jeugddienstcommissie deze dienst voorbereid. Ook voor de kinderen van de kindernevendienst zal er weer een leuk kindermoment zijn.


Iedereen is dus van harte welkom, we zien er naar uit u/jou te ontmoeten zondagmorgen 7 mei om 9.30 uur in de Goede Herderkerk te Oldebroek!