Kansel afkondiging AZC-uitspraak Goede Herder Kerk


  Kansel afkondiging AZC- uitspraak Goede Herder Kerk Broeders en zusters,


Zoals we allemaal wel weten speelt er de laatste tijd heel wat in Oldebroek over de mogelijke komst van een Asiel Zoekers Centrum in ons dorp. In het bijzonder voor de omwonenden is dit heel ingrijpend. Velen hebben een mening over het AZC en spreken die uit. Dat recht heeft gelukkig iedereen in ons vrije land. Uw kerkenraad voelt het als haar opdracht om een eigen bijdrage daaraan toe te voegen.


Wij betreuren namelijk de felle toon van het debat en sommige uitlatingen alsof elke asielzoeker een gevaar voor ons dorp zou zijn. Dat doet geen recht aan het merendeel van de vluchtelingen die in Nederland juist vrede en veiligheid zoeken. Wij delen de terechte zorg voor wangedrag van sommige asielzoekers. Maar wij missen in het debat te vaak de naastenliefde voor mensen in nood. Wie kwetsbaar is, verdient opvang. Wij hopen en bidden dat het samen kan gaan: Bescherming van onze woonomgeving èn de opvang van naasten in nood.


Wij vragen u, als leden van de kerk van Christus, met ons te bidden om wijsheid voor ons gemeentebestuur om alle belangen te wegen en recht te doen. En laten we luisteren naar elkaar en op een respectvolle manier omgaan met onze meningsverschillen.


De kerkenraad van de Goede Herderkerk, Oldebroek, februari 2024.