Pasen - Hemelvaart - Pinksteren

Pasen - Hemelvaart  - Pinksteren


Wij zijn op weg van Pasen naar Hemelvaart en Pinksteren!


Onlangs mochten wij als gemeente tijdens de Paascyclus vieren dat Jezus voor onze zonden aan het kruis is gestorven en is opgestaan!


Samen mochten wij in de kerk of thuis deelnemen aan de diensten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen.

Tijdens deze diensten stond er elke dag een liturgisch bloemstuk op de tafel voor in de kerk. De uitleg hiervan werd voorafgaand aan elke dienst via de beamer en door Cor Jan Kolijn gegeven. Was u niet in gelegenheid om deze diensten bij te wonen? Of wilt u de uitleg van de liturgische bloemstukken nog eens rustig bekijken, dan kan dat door te klikken op onderstaande documenten.


Op 18 mei 2023 vieren wij tijdens de ochtenddienst de Hemelvaart van Jezus.
Aanvang van de dienst is 09.30 uur en ds. T.S.J. van Staalduine zal in deze dienst voorgaan.


Op 28 mei 2023 vieren wij de uitstorting van de heilige Geest tijdens de Pinksterdienst.

Aanvang van de dienst is om 09.30 uur en ds. T.S.J. van Staalduine zal ook in deze dienst voorgaan.