Bidstond

Een keer in de 14 dagen houden we als gemeente een bidstond.


Heeft u belangstelling of vindt u bidden ook zo belangrijk, wees welkom.


Het is altijd op een woensdagavond. De eerste samenkomst zal in de nieuwsbrief worden vermeld.

De bidstond begint om 19.00 uur en duurt tot 19.45 uur.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met;

Mw. G. van Loo-Boonenberg