Gemeentegroeigroepen

De groeigroep is een vorm van gemeenteopbouw waarbij het gaat om het groeien in geloof, in gemeenschap en in gastvrijheid. En het geloofsgesprek wordt gestimuleerd door samen over allerlei zaken te praten en na te denken. Daarnaast leven we als groeigroep intensief met elkaar mee.

 

Als groeigroepen komen wij één keer in de maand op zondagavond bij elkaar in kleine groepen van 6 tot 10 personen bij gemeenteleden thuis. Dit zijn waardevolle avonden waarop je als groep met je geloof bezig bent en daarin kunt groeien. Iedereen is van harte welkom om hieraan deel te nemen. Sinds er Corona is, houden we bijeenkomsten tot nu toe in de kerk.

 

We gaan dit seizoen verder met het boekje over Petrus en we komen bij elkaar op de zondagavonden vanaf ongeveer 20.00 uur (na de avonddienst) tot ongeveer 21.30 uur:

 

De data voor het komende seizoen zijn:

25 september 2022

(vanaf 20.00 uur grote zaal van de kerk)

16 oktober 2022

20 november 2022

15 januari 2023

19 februari 2023

19 maart 2023

16 april 2023

 

Als u of jij belangstelling hebt, kunt u/jij contact opnemen met: