Gemeentegroeigroepen

De Groeigroep is een vorm van gemeenteopbouw waarbij we een stukje uit de Bijbel behandelen. We gaan dit jaar verder met het boekje; "leef je geloof" Het gaat daarbij om het groeien in geloof, in verbondenheid en in gastvrijheid. Daarnaast leven we als groeigroep intensief met elkaar mee.

 

Als groeigroepen komen wij één keer in de maand op zondagavond bij elkaar in kleine groepen van 6 tot 10 personen bij gemeenteleden thuis. Dit zijn waardevolle avonden waarop je als groep met de Bijbel en je geloof bezig bent en daarin kunt groeien. Iedereen is van harte welkom om hieraan deel te nemen.

 

 Het boekje: "leef je geloof" gaat over de brief van Jacobus de broer van Jezus. 

We komen bij elkaar op de zondagavonden vanaf ongeveer 20.00 uur (na de avonddienst) tot ongeveer 21.30 uur:

 

De data voor het komende seizoen zijn:

24 september 2023

15 oktober 2023

19 november 2023

21 januari 2024

18 februari 2024

17 maart 2024

21 april 2024

 

Als u of jij belangstelling hebt, kunt u/jij contact opnemen met: