Vrouwengespreksgroep Wees een Zegen

We komen één keer per maand bij elkaar en wel op de derde maandag van de maand. We beginnen om 19.30 uur tot 21.45 uur. We hopen elk seizoen weer nieuwe leden te mogen ontvangen. Iedereen, jong of oud, is van harte welkom, zodat de vereniging kan blijven bestaan.


Samen zingen, bidden, Bijbellezen en onderwerpen bespreken, samen met Gods woord bezig zijn, is een fijne manier van bij elkaar zijn en schept een band. Zo af en toe worden er dia’s of een film vertoond. Daarnaast wordt er soms iemand uitgenodigd om over een bepaald onderwerp iets te komen vertellen.


Het bestuur is als volgt samengesteld: