Collecte

COLLECTEMUNTEN

In plaats van contant geld kunt u ook op diverse adressen collectemunten aanschaffen.
Ze zijn verkrijgbaar in zakjes met:
  · 20 (witte) munten van € 0,50 per munt;
  · 20 (groene) munten van € 0,75 per munt.

Als u collectemunten haalt, vult u het daarvoor bestemde formulier in en ondertekent dit. Op een later moment wordt het bedrag dan van uw bankrekening afgeschreven.
 

Dit heeft een aantal voordelen voor u en voor de kerk:
  - Geen contant geld meer nodig;
  - De giften met collectemunten zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting;
  - De kerk ontvangt het geld eerder, omdat de collectemunten met een aantal tegelijk gekocht moeten worden;
  - Er is minder contant geld in omloop.

 

Voor vragen over het systeem van de collectemunten kunt u contact opnemen met de penningmeester, dhr. M. van Dorp.

Verkoopadressen

Mw. H. Prakken-Spaan
Fam. W. Evink
Mw. M. Wieberdink - Rooiman

QR-code


U kunt uw gift ook geven via de QR-code die tijdens de kerkdienst op tv verschijnt (via de bankieren app scennen en bedrag overmaken).

De QR-code staat hiernaast en ook elke week op de nieuwsbrief.