Paascommissie

De Paascommissie bereidt de diensten van de Stille Week en de daarop aansluitende Paasdienst voor. In deze commissie heeft onze predikant met een aantal gemeenteleden zitting. Vanaf januari komen zij een aantal avonden samen en wordt de liturgie voor Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Paasmorgen gemaakt. Ook wordt er nagedacht over het Liturgisch bloemstuk tijdens de vieringen, de Paaskaars, muzikale omlijsting en de uitnodigingen. Deze uitnodiging met de data en de aanvang van de diensten krijgen alle gemeenteleden een week voor Pasen thuisbezorgd.


Ook zorgt de Paascommissie ervoor dat de oude paaskaars bij één van onze gemeenteleden een nieuwe bestemming krijgt.


Ieder jaar komen alle lezingen uit één van de vier Evangeliën. Er wordt een overkoepelend thema, eventueel aansluitend bij het paasproject van de kindernevendienst gekozen.


Met Witte Donderdag wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Dit is een lopende viering. Op Goede Vrijdag wordt er stilgestaan bij het lijden en sterven van Jezus. Op Stille Zaterdag breekt het licht van de opstanding door: wij steken allemaal een kaarsje aan de nieuwe paaskaars aan en zingen staande in een grote kring een lied. Op Paasmorgen klinkt het luid en duidelijk: ‘De Heer is waarlijk opgestaan!’.


De leden van de Paascommissie verzorgen tijdens de paascyclus alle Schriftlezingen.


De leden van de Paascommissie zijn:

Ds. T.J.S. van Staalduine
Mw. Y. Hammenga-Kremer
Mw. A. Immeker-van Riesen
Mw. I. v.d. Brink-van Loo
Dhr. W. Brugman