Jeugd

expeditie bijbel


  In de Goede Herderkerk is er een nieuwe plek opgezet voor de tieners, Expeditie Bijbel. We gaan samen met de tieners in de Bijbel duiken, het hebben over ons geloof en leuke dingen beleven.

Er zijn twee belangrijke doelstellingen voor Expeditie Bijbel. De eerste is om de tieners (einde basisschool tot ongeveer halverwege middelbare school) met elkaar te verbinden door samen een leuke groep te vormen, zodat deze groep eventueel verder door kan groeien met elkaar naar een catechisatie of tienergroep. De tweede is om meer te leren over God en de Bijbel.

Tot de zomervakantie van 2024 zal Expeditie Bijbel vier keer plaatsvinden:

•Zondag 17 maart

•Zondag 14 april

•Zondag 12 mei

•Zondag 9 juni

De tieners mogen gelijk aan het begin van de dienst, om 09:30 uur, naar de jeugdruimte en zullen daar de hele dienst blijven om het programma met elkaar te beleven. De twee hoofdonderwerpen die tot aan de zomervakantie langskomen, zijn ‘God’ en ‘de Bijbel’.

In het eerste deel van de ochtend gaan we inhoudelijk aan de slag met het onderwerp. De invulling hiervan zal per keer verschillen. In het tweede deel van de ochtend gaan we bezig met een spel, activiteit of een andere belevenis. Natuurlijk is er ook pauze met snacks tussendoor. Het programma staat helemaal los van de kindernevendienst. Zij maken deze ochtend van een andere ruimte gebruik.

We hopen dat uw kind erbij is en dat hij/zij aansluiting vindt bij leeftijdsgenoten in de kerk, want ook voor uw kind zijn we graag kerk. Deze uitnodiging is uiteraard niet alleen voor uw kind, ook eventuele vrienden en vriendinnen zijn meer dan welkom om mee te komen.

Mocht u hier nog vragen over hebben, iets nog niet duidelijk zijn of wat dan ook, neem dan gerust contact via het contactformulier. Je kunt dan aangeven dat je contact zoekt met Robert. Meer informatie is ook te vinden onder het kopje ‘Jeugd’.

Met vriendelijke groeten,

Namens de leiding van Expeditie Bijbel,

Marjan, Adriënne, Daphne en Robert

Jeugdteam

Het jeugdteam wil, samen met de kerkenraad, richting en leiding geven aan het jeugdwerk binnen onze kerk. In het jeugdteam zitten, naast een voorzitter en de jeugdouderlingen van ieder onderdeel uit ons jeugdwerk een afgevaardigde. Middels deze structuur willen wij, samen vanuit een bepaalde visie, elkaar versterken en daardoor ons jeugdwerk bloeiend houden.


Jeugdpastoraat

Er speelt nogal veel in het leven van tieners en jongeren. De meesten komen daar wel doorheen. Sommigen hebben wat extra zorg nodig. Onze wens is dat elke jongere in onze kerk, die deze extra zorg nodig heeft, iemand heeft die hem of haar op weg helpt. Door middel van jeugdpastoraat willen wij persoonlijke aandacht geven aan deze jongeren in onze gemeente. Wij willen een luisterend oor zijn voor dingen die hen bezighouden en zo richtingaanwijzers zijn in het dagelijks leven met de Bijbel als uitgangspunt. Ben jij of ken jij iemand die deze extra zorg wel kan gebruiken? Of ben je een luisterend oor voor een ander en heb je daar ondersteuning bij nodig, neem dan contact op met: