Gospelkoor Laetare

Gospelkoor Lætare is een interkerkelijk koor dat is opgericht vanuit onze kerk. Na een start in april 2001 met 30 leden, met een piek van 40 leden, zijn we nu weer terug op 30 leden in de leeftijd vanaf 16 jaar. Een bovengrens voor de leeftijd hebben we niet.

 

De naam Lætare komt uit het Latijn en betekent: “Verblijd u.”

 

We zingen iedere donderdagavond van 19:45 tot 21:30 uur in de grote zaal van de kerk.

 

Sinds 1 april 2008 staan we onder leiding van Jan Koopman. Tijdens uitvoeringen worden we begeleid door ons vaste combo, bestaande uit Sander Velthuis op de drums, Gerrit Wessels op de basgitaar en pianist . Momenteel zijn we op zoek naar een pianist. Ben jij of ken jij iemand die het leuk vindt ons koor te begeleiden bij optredens, dan komen wij graag in contact!

 

We verlenen regelmatig medewerking aan kerkdiensten in de wijde omgeving en zo ook in onze kerk.

 

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

De contactpersoon voor optredens is:

Voor vragen of inlichtingen kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden. Veel informatie is ook te vinden op onze website:
 www.gospelkoorlaetare.nl

 

Mocht u ons koor financieel willen steunen dan kan dat door uw gift over te maken op ING rekening NL28INGB0007334462 t.n.v. Gospelkoor Laetare te Oldebroek.