DienstenAANKOMENDE DIENSTEN: >MEI 2024


Zondag 5 mei :

09.30 uur : Ds. T.J.S. van Staalduine/ 

                     Jeugddienst

19.00 uur : Ds. E. van Staalduine - Sulman


9 mei : Hemelvaartsdag

 09.30 uur : Ds. T.J.S. van Staalduine


zondag 12 mei :

09.30 uur : Ds. A.P. de Graaf, Lieren

19.00 uur : Dr. J.C. Borst, Oldebroek


zondag 19 mei : Pinksteren

09.30 uur : Ds. T. Noort, IJsselmuiden

                    met medewerking van het koor:

                    His Reflection / Hoge Enk

19.00 uur : Ds. T.J.S. van Staalduine


zondag 26 mei :

09.30 uur : Ds. T.J.S.van Staalduine

19.00 uur : ds. J. Swager, Doornspijk

JUNI  2024


zondag 2 juni:

09.30 uur: ds.M. Schuurman,  Oldebroek

                   combidienst/ruildienst

19.00 uur:   ds. H.van Hornsveld  Den Ham


zondag 9 juni : 

09.30 uur: ds. T.J.S.van Staalduine

19.00 uur: ds. G.J.M. Baalbergen,  Bennekom


zondag 16 juni : 

09.30 uur : Luuk v.d. Voort ,Oldebroek

19.00 uur : ds. J. Swager, Doornspijk

                     ruildienst


zondag 23 juni :

09.30 uur : ds. T.J.S.van Staalduine

19.00 uur : ds. I. Postma ,Genemuiden


zondag 30 juni : 

09.30 uur : dr. J. C. Borst ,Oldebroek

19.00 uur : Pastor E. Fokkema, Twello

PREEKVOORZIENING

Ieder najaar wordt er, in samenwerking met diverse commissies en de jeugd een rooster opgesteld voor het nieuwe jaar met, als we niet vacant zijn, de vrije dagen en vakanties van de predikant en de geplande “bijzondere diensten” waarbij u moet denken aan de feestdagen, wijkteamdiensten, diensten van diverse commissie, de jeugddiensten en de momenten waarop we het Heilig Avondmaal willen vieren. Zodra dit rooster vaststaat begint het werk van de preekvoorziener die op zoek gaat naar gastpredikanten voor de roostervrijedagen van onze eigen predikant en de “bijzondere diensten.” Tijdens de vacante periode zorgt de preekvoorziener dat alle diensten die in het jaar gepland zijn, worden voorzien van een gastpredikant. De gastpredikanten worden omstreeks februari/ maart benaderd voor het rooster van het daaropvolgend jaar. Op dit moment wordt de preekvoorziening geregeld door:

Heeft u voorkeur voor een predikant en zou u graag willen dat deze predikant een keer voorgaat in onze kerk, dan kunt u contact met hem opnemen om dit door te geven. Er zal dan gekeken worden wat de mogelijkheden zijn.

COMMISSIE BIJZONDERE DIENSTEN

De commissie Bijzondere Diensten bestaat nu drie jaar en in deze tijd hebben we ons best gedaan om mooie en aantrekkelijke diensten samen te stellen, ondanks de Coronatijd waarin veel níét mocht/kon.


Deze commissie bestaat uit de leden:

Dhr. A.B.M. van der Kubbe
Mw. L. Kragt
Mw. G. van Loo-Boonenberg
Mw. J. Labots– van Drent
Mw. J.I. van der Kubbe
Dhr. J. de Vries

Wat zijn dan ‘Bijzondere Diensten? U moet dan denken aan de Kerst- en Pinksterdiensten, de diensten op de Start- en Slotzondag, Israëlzondag en nog een paar vrij in te delen zondagen. Tevens helpen en denken wij graag mee bij het invullen van de jeugddiensten, de welkomstdiensten en de wijkteamdiensten.


Wat we ook graag willen is dat er meer mensen betrokken worden bij het organiseren en invullen van de bijzondere diensten en er ideeën komen uit de gemeente voor de invulling van deze diensten.


Wilt u meedenken/-werken, mocht u ideeën hebben over de invulling, een thema, een koor of orkest of wat dan ook voor een bijzondere dienst, laat het aan een van de hierboven genoemde mensen weten dan gaan wij kijken of het bruikbaar en uitvoerbaar is.