ANBI

ANBI

Als u een gift in natura doet of maakte kosten voor de kerk die u niet declareerde, kon u deze tot 1 januari 2022 aftrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting aan de hand van een uitgeschreven kwitantie/bewijs van penningmeester. Vanaf 1 januari 2022, dus de aangifte over het jaar 2022, wordt dat niet meer geaccepteerd door de Belastingdienst. 

 

Om gebruik te kunnen maken van de aftrekbaarheid van giften, geldt vanaf 1 januari 2022 de volgende werkwijze: U geeft iets aan de kerk in materiele zin, bijvoorbeeld bloembollen of iets anders ter waarde van € 200,-. U betaalt dit bedrag ook aan de kerk, met het verzoek om genoemd bedrag terug te storten. De belastingplichtige, i.c. gemeentelid, kan dan aantonen dat hij een gift heeft verstrekt aan de kerk. Als u kosten maakt voor de kerk dan kun je deze declareren en na uitbetaling kun je het bedrag weer terugstorten naar de kerk als gift. Voor meer informatie: dhr. M. van Dorp.