Liturgisch bloemschikken

Paascyclus

In samenwerking met de Paascommissie wordt voor de diensten tijdens de Paascyclus (Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Paasmorgen), een liturgisch bloemstuk gemaakt. Door gebruik te maken van diverse bloemen, vormen, kleuren en materialen met hun eigen betekenis, wordt een visuele bijdrage geleverd aan deze diensten. De uitleg wordt voor elk liturgisch bloemstuk gepresenteerd via de beamer en is later ook terug te vinden op de website van onze kerk.

Eeuwigheidszondag

Voor het eerst dit jaar vindt de herdenking van onze overleden gemeenteleden plaats op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de Eeuwigheidszondag, soms ook wel Gedachteniszondag genoemd. Dit is de zondag voordat de Adventsperiode begint.


Dit jaar wordt de herdenking in de ochtenddienst gehouden op zondag 20 november 2022. In tegenstelling zoals tot nu toe het geval was tijdens Oudejaarsdag in de avonddienst. Omdat wij nog geen eigen predikant hebben zal ds. M. Schuurman, Hervormd Oldebroek, deze dienst leiden.


Voor de Eeuwigheidszondag wordt er ook een liturgisch bloemstuk gemaakt voor het herdenken van de gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. Tijdens deze dienst wordt de betekenis van het liturgisch bloemstuk toegelicht door de predikant en de tekst wordt via de beamer gepresenteerd.


De familie van de overledene wordt in de gelegenheid gesteld om de kaars voor hun dierbare, die in het bloemstuk staat, aan te steken. Na afloop van de dienst mag de familie de kaars en een witte roos meenemen naar huis als aandenken en ontvangen zij de uitleg van het liturgisch bloemstuk via de mail.

Commissie

De commissie Liturgisch Bloemschikken bestaat uit:

Mw. E.J. de Groot-den Boer