Tijdens de Erediensten

Kinderoppas

De oppas is er voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Ze kunnen gebracht worden door de ouders waardoor die de gelegenheid hebben om samen naar de kerk te gaan. De kinderen kunnen een tasje met drinken, liga en een verschoning meenemen en dit wordt dan gegeven door de oppasleiding die uit vrijwilligers, moeders, oma`s en tieners bestaat. De kinderen kunnen zich in hun eigen zaaltje vermaken en er is toezicht en verzorging. Voor de zegen kunnen de ouders hun kind ophalen en meenemen in de kerk, zodat ook de allerkleinsten de zegen mee krijgen.Lijkt het u of jullie wat om in ons oppasteam mee te draaien geef je dan op. Je past ongeveer éénmaal per twee maanden een uurtje op.


Meer info:

Mw. A. van der Kubbe-Spaan

Kindernevendienst

Voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar die op de basisschool zitten, is er zondags kindernevendienst. De kindernevendienst wordt tijdens de erediensten ‘s morgens gehouden in een van de zalen van de kerk. Welke groepen er kindernevendienst hebben wordt afgekondigd als de dienst begint. De voorganger geeft aan wanneer de kinderen naar de kindernevendienst kunnen gaan.


We gebruiken de methode “Vertel het maar.” We praten met elkaar, zingen, puzzelen, kleuren en knutselen. In elke groep wordt hetzelfde verhaal verteld; de vertelling en het bijbehorende werkje is aan de leeftijd aangepast.


Soms wordt aan de kinderen gevraagd of ze iets voor willen lezen in de kerk, of de dominee wil een gesprekje met ze voeren. Als uw kind dit niet wil; het is zeker geen verplichting en geen reden om de kindernevendienst niet te bezoeken.


U bent van harte welkom om een keer te komen kijken. Ook kinderen die (nog) niet zo goed alleen durven, mogen best een ouder of broertje/zusje meenemen.


Voor meer informatie en aanmeldingen kunt u contact opnemen met:

Mw. J. Kragt