CLUBS

De Goede Herderclub

Deze club is voor de kinderen van groep 1 t/m groep 6 van de basisschool. Tijdens de clubmiddag wordt er een Bijbelverhaal verteld en samen gezongen. Ook staat er elke keer een leuke activiteit op het programma.

 

De clubmiddag is op maandagmiddag van 14:30 uur tot 16:00 uur in de Goede Herderkerk.

 

De data voor het nieuwe seizoen zijn:


20222023
3 oktober16 januari
17 oktober30 januari
31 oktober13 februari
14 november6 maart
28 november20 maart
12 december3 april

De club wordt gegeven door Ineke van den Brink en Willanka van der Weerd.

Voor info:

Ineke van den Brink

Rock Solid 

Deze club is voor groep 7 en 8 van de basisschool en de eerste klassen van de middelbare school. De club zal één keer in de twee weken op de woensdagavond bij ons in de Goede Herderkerk zijn. De avond wordt gestart met een opening. Tijdens de opening worden er Bijbelverhalen verteld, liederen gezongen en gesprekjes rondom het geloof gevoerd. Ook wordt er elke clubavond een activiteit gedaan.

 

De club start om 19:30 uur op de volgende avonden:


20222023
21 september11 januari
5 oktober25 januari
19 oktober8 februari
2 november22 februari
16 november8 maart
30 november22 maart
14 december5 april
 19 april

De club wordt gegeven door Julia Steenbergen en Wendy Groot.

Voor info:

Wendy Groot

Full Colour

Met Full Colour willen wij iedereen zijn eigen plek geven in onze kerk en met elkaar verbinden. De bijeenkomsten zijn laagdrempelig en éénmaal per vier weken. Deze maandelijkse bijeenkomsten zijn zowel qua invulling als onderwerpen elke keer weer anders en worden door de deelnemers bepaald. De doelgroep voor Full Colour zijn de (jong) volwassenen tussen de 20 en 40 jaar.

 

De avonden worden gehouden in de Goede Herderkerk en beginnen om 20:00 uur.

Data full Colour seizoen 2022-2023 :

 

20222023
13 september10 januari
11 oktober7 februari
8 november4 april
6 december2 mei
 13 juni

Voor meer informatie of om op de hoogte te blijven via de groepsapp:

Dhr. C.J. Kolijn