financiën

College van kerkrentmeesters

Het college van Kerkrentmeesters vergadert ongeveer één keer in de zes weken. Het beheer van de stoffelijke zaken van de Gereformeerde Kerk van Oldebroek wordt door de Kerkenraad opgedragen aan het College van Kerkrentmeesters. Zaken die betrekking hebben op de Diaconie en de Missionaire Werkgroep zijn van deze opdracht uitgezonderd. De leden worden door de Kerkenraad benoemd en treden periodiek af.

 

Voorzitter | Dhr. J. van de Weg
Aftredend: 2024
Secretaris | Dhr. H. Zoet
Aftredend: 2026
Penningmeester | Dhr. M. van Dorp
Aftredend: 2024
Bouwgroep | Dhr. L. Dokter
Aftredend: 2024
Bouwgroep | Dhr. H. Jonker
Aftredend: 2025
Bouwgroep | Dhr. G. Kragt
Aftredend: 2025
Financiële groep | Dhr. M. van Dorp
Aftredend: 2024
Financiële groep | Dhr. B. van den Hoek
Aftredend: 2023
Financiële groep | Dhr. W. van Loo
Aftredend: 2024
Financiële groep | Dhr. J. van der Weerd
Aftredend: 2026

COPYPRINTER en KOPIEERAPPARAAT

Kopieerapparaat

In de kerk is een kopieerapparaat aanwezig welke bedoeld is voor het maken van kleine aantallen kopieën.

 

Drukwerk

Voor het drukken van grote aantallen zoals de Karkeproat en de Cimbaal wordt gebruik gemaakt van de diensten van een drukkerij, voor meer informatie kan contact opgenomen worden met:

dhr. J. van de Weg

ONDERHOUDSFONDS

Het beheer van dit fonds berust bij het College van Kerkrentmeesters. Dit fonds wordt aangesproken voor alle kosten betreffende het groot onderhoud aan de kerk en de pastorie.

Penningmeester: Dhr. M. van Dorp

INTERIEURFONDS

Het beheer van het Interieurfonds berust bij het College van Kerkrentmeesters. Het is het oudste fonds van onze kerk. De naam zegt het al: dit fonds wordt besteed aan het interieur van de kerk en de bijgebouwen.


Het is steeds de opzet van dit fonds geweest de gelden via kleine bijdragen bijeen te brengen. De gemeenteleden worden in het najaar benaderd door middel van een bericht in de nieuwsbrief, Karkeproat en op de beamer om een bijdrage te storten voor het Interieurfonds.


Het bankrekeningnummer vindt u achterin de Cimbaal.

Kosters

Onze kerk kent het vrijwillige kosterschap. Dit zijn onze kosters:

Dhr. D.J. Blaauw
Dhr. A. van den Brink
Dhr. E. Doornewaard
Dhr. J. van de Pol
Dhr. H. Schoonhoven
Dhr. J. van de Weg

BHV'ers

Ook kerkelijke gemeenten dienen, ondanks het feit dat zij geen bedrijf zijn, bedrijfshulpverlening te hebben geregeld. In ieder geval dienen er iedere kerkdienst personen aanwezig te zijn die weten hoe zij in een noodsituatie moeten optreden. Enkele van onze kosters en op dit moment vijf gemeenteleden zijn in het bezit van het BHV certificaat en draaien volgens een rooster dienst als Bhv'er. Dit zijn de volgende personen:

Dhr. A. van den Brink (koster)
Dhr. E. Doornwaard (koster)
Dhr. J. van de Weg (koster)
Mw. L. Fien-Schoonhoven
Dhr. G. Kragt
Mw. J. Labots-Post
Dhr. G. van Loo
Dhr. R. Sie