diaconie

PastoraatteamAftredend

Wijk 1

Mw. M. Immeker

2024


Dhr. G. Immeker

2024

Wijk 2

Dhr. W. Evink

2024

Wijk 3

Dhr. G. Wessels

2024

Wijk 4

Mw. V. Krooneman - Kummeling

2025

Wijk 5

Dhr. R.F. Sie, voorzitter

2024


Dhr. J. Fien, Penningmeester


Activiteiten Diaconie

Enkele wetenswaardigheden van de Diaconie

We vergaderen ongeveer vijf keer per jaar en indien nodig behandelen we na afloop van elke kerkenraadsvergadering nog even de dringende zaken.

Thuis oppashulp

De Diaconie heeft een thuis oppashulp organisatie. Dit is bedoeld voor mensen die thuis verzorgd moeten worden. Wij proberen dan   gemeenteleden te mobiliseren om (in overleg) een dagdeel bij deze hulpbehoevende mensen een handje te helpen. Voor hulp kunt u contact opnemen met een van de leden van de Diaconie.

Autodienst

Heeft u geen vervoer om bijvoorbeeld naar de kerk of op ziekenbezoek bij familie te gaan, dan kunt u contact opnemen met één van de diakenen, die dit dan voor u zal regelen.

Problemen?

Zijn er bij u problemen op het financiële of organisatorische vlak, schroom dan niet om uw wijkdiaken te benaderen, zodat we samen naar oplossingen zoeken.

Actie Voedselbank

In de maanden februari/maart en oktober/november houdt de Diaconie een actie voor de voedselbank Elburg/Odebroek.