Welkom

Aan mij de eer om een ieder die deze website bezoekt welkom te heten namens onze Gereformeerde Goede Herder kerk (PKN).

 

Wat mooi dat u de moeite heeft genomen om op onze website te klikken. Mocht u dat met een speciale reden doen dan verwijs ik u graag naar onze contact button onderaan deze pagina waar u uw vraag kwijt kunt.

 

Mocht u zo zonder speciale reden wat surfen op het Kerkelijk internet dan wil ik u graag iets vertellen over onze gemeente.

 

Wij zijn een warme betrokken gemeente die omziet naar elkaar. We proberen er voor een ieder te zijn. Bij onze gemeente is iedereen welkom die op zoek is naar het evangelie. Ik denk dat wij een open gemeente zijn die volop mee gaat met de veranderingen maar toch haar eigen identiteit behouden heeft. We houden ons vast aan wat in de Bijbel staat en belijden dan ook van harte dat onze Heer en Heiland voor onze zonden aan het kruis gehangen heeft en weer is opgestaan. Daarom mogen wij een levende God dienen en Hem de eer geven van alles wat we samen mogen doen in onze gemeente.

 

Bent u nieuwsgierig geworden? Dan nodigen wij u van harte uit om een dienst met ons mee te beleven op zondagochtend om 9.30 uur of op zondagavond om 19.00 uur. Vindt u deze stap wat te groot, dan kunt u natuurlijk online een dienst bezoeken of contact met ons opnemen zodat we met u in gesprek kunnen gaan.

 

Ik wil graag afsluiten met de woorden van Psalm 23:

“De Heer is mijn (onze) Herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neder liggen in grazige weiden; Hij voert mij aan rustige wateren.”

 

Wat mag dat een troost en bemoediging zijn voor ons allemaal.


Wim Kwakkel

Voorzitter Kerkenraad